Witaj nieznajomy! Nie masz konta w Nianie.pl? - Załóż je za darmo na tej stronie!

Masz konto:

Chcesz zatrudnić nianię, ale obawiasz się związanych z tym kosztów? Teraz już nie musisz. Podpisana w tym roku ustawa żłobkowa pozwala skorzystać z państwowego dofinansowania rodzicom, którzy legalnie zatrudnią opiekunkę do swojego dziecka.

Dofinansowanie do zatrudnienia opiekunki ma na celu zachęcenie rodziców do tego, by zatrudniali nianie legalnie. To pozwoliłoby opiekunkom wyjść z szarej strefy i jednocześnie zyskać prawo do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, jaki ma każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę. Rodzice z kolei płacą niani tylko samą pensję, natomiast koszt składek ubezpieczeniowych przejmuje za nich państwo. Dofinansowanie polega bowiem na opłaceniu przez budżet państwa składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz zdrowotne zatrudnionej przez rodziców niani.

Składki naliczane są od płacy minimalnej
Trzeba jednak pamiętać o tym, że składki opłacane z budżetu państwa są liczone od podstawy nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (w tym roku wynosi ono 1386 zł). Jednym słowem, od pensji, którą niani płacą rodzice, ZUS liczy składki ubezpieczeniowe i opłaca je z budżetu państwa, ale tylko do tej wysokości, jaka liczona jest od pensji 1386 zł (lub mniejszej, jeśli niania otrzymuje niższą pensję). Gdy rodzice płacą niani więcej niż 1386 zł miesięcznie, wówczas rodzice dopłacają składki liczone od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą minimalnego wynagrodzenia. Jeśli więc np. niania otrzymuje pensję w wysokości 1600 zł, rodzice dopłacają do jej składek płaconych przez budżet państwa składki liczone od 214 zł (różnica między 1600 a 1386 zł).

Czy na dopłatę mogą liczyć wszyscy rodzice?
Dofinansowanie mogą otrzymać rodzice, jeśli obydwoje pracują (lub samotny pracujący rodzic), czyli są zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie albo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Dopłata nie przysługuje, jeśli jedno z rodziców nie pracuje, ma umowę o dzieło lub posiada gospodarstwo rolne. Drugim warunkiem dofinansowania jest podpisanie nianią tzw. umowy uaktywniającej i zgłoszenie tego do ZUS. W umowie muszą być wymienione nazwiska stron umowy (czyli rodzica i niani), cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczba dzieci, którymi ma się opiekować niania, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, czas, na jaki umowa została zawarta oraz warunki, sposób zmiany i rozwiązania umowy. Jest jeszcze trzeci, dość oczywisty warunek dofinansowania: dziecko nie może być pod opieką żłobka, klubu dziecięcego lub pod opieką tzw. dziennego opiekuna.

Czy zatrudniana niania powinna mieć jakieś kwalifikacje?
W przeciwieństwie do opiekunów w żłobkach, klubach dziecięcych i tzw. opiekunów dziennych, ustawa nie wymaga od niani szczególnych kwalifikacji ani odbycia kursów czy szkoleń. Sprawdzenie, czy nadaje się do opieki nad dzieckiem, należy do rodziców. Jedynym warunkiem, jaki musi spełnić kandydatka na opiekunkę, jest zrobienie przez nią badań sanitarno-epidemiologicznych. W praktyce możemy zatrudnić nawet kogoś z rodziny – babcię lub ciocię dziecka, która dzięki temu będzie miała ubezpieczenie zdrowotne, rentowe i wypadkowe oraz emerytalne, a ZUS policzy jej staż zatrudnienia do emerytury.

Jakie trzeba spełnić formalności zatrudniając nianię?
Oprócz umowy uaktywniającej trzeba przedstawić w ZUS-ie dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia obojga rodziców (lub samotnego rodzica). Trzeba również niezwłocznie zgłaszać wszelkie zmiany w tym względzie – np. gdy rodzic straci pracę (jeśli tego nie zrobi, będzie musiał zwrócić wpłacone przez ZUS składki). W wypadku zgłoszenia przez rodzica utraty pracy, ZUS nie zawiesza automatycznie dofinansowania, ale opłaca składki niani jeszcze przez 3 miesiące od dnia, w którym rodzic stracił pracę. Ważne: nianię można zatrudnić do dziecka w wieku od ukończenia 20. tygodnia życia do 3 lat (czyli do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończyło 3 lata). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko ukończyło już trzy lata, ale z jakichś powodów nie może być objęte opieką przedszkolną (np. nie ma już miejsc w państwowym ani prywatnym przedszkolu). Powód trzeba przedstawić w specjalnym oświadczeniu. W takim przypadku ZUS opłaci składki na ubezpieczenie niani jeszcze do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 4 lata.

Autor tekstu: Joanna Anczura, konsultacja: Adranna Łuczak, asesor w kancelarii prawniczej
źródło: Miesięcznik "M jak mama"

 

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody TIME S.A. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody TIME S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.